b3system.pl

b3system – biznes, internet, komputer, poradniki

Zastosowanie tektury falistej
Poradnik

Zastosowanie tektury falistej w e-commerce

Charakter opakowań dla handlu elektronicznego sprzyja wykorzystaniu tektury falistej jako głównego produktu i obecnie szacuje się, że w całym sektorze wykorzystywana jest tektura falista o wartości ponad 20 miliardów dolarów. Główne branże wykorzystujące systemy sprzedaży elektronicznej to elektronika użytkowa, książki i produkty medialne, moda, zabawki, hobby i sprzęt sportowy. I również na tym rynku jest miejsce na duży wzrost. Według danych eMarketera z 2017 roku, e-commerce odpowiada obecnie za 10% całej sprzedaży detalicznej, a do 2020 roku wzrośnie do prawie 15%.

Według prognoz ogólny rynek opakowań dla e-commerce będzie szybko rósł w nadchodzących latach – rozwijając się ze złożoną roczną stopą wzrostu na poziomie 14,3% do 2022 roku. Wzrost ten sprawi, że opakowania dla e-handlu – w tym tektura falista, opakowania giętkie, ochronne i tranzytowe – osiągną wartość prawie 55 miliardów dolarów w 2022 roku.

Wyzwania stawiane przed sprzedażą detaliczną

Sprostanie szybko zmieniającemu się rynkowi będzie wymagało od dostawców opakowań z tektury falistej oraz całego łańcucha dostaw opakowań spełnienia nowych (a w niektórych przypadkach wciąż rozwijających się) wymagań. Przy coraz bardziej złożonym łańcuchu logistycznym, oczekuje się, że paczki e-commerce będą obsługiwane do 20 lub więcej razy podczas standardowej dostawy. W związku ze skalą niezbędnych systemów magazynowania i dostaw dla handlu elektronicznego, w tym sektorze istnieje znaczne zapotrzebowanie na solidne, ekonomiczne rozwiązania opakowaniowe. Dodatkowe wymagania ze strony właścicieli marek są obecnie odczuwane przez przemysł przetwórczy, ponieważ wiele marek wymaga obecnie, aby opakowanie wtórne przenosiło ich wizerunek do domu, a nie tylko do punktu sprzedaży detalicznej. Zwiększa to zapotrzebowanie przetwórców na wysokiej jakości projekty graficzne na samych opakowaniach zbiorczych.

Tymczasem pojawienie się handlu elektronicznego, szczególnie w sektorze spożywczym, prawdopodobnie będzie miało niewielki negatywny wpływ na wykorzystanie opakowań gotowych do sprzedaży detalicznej, ponieważ sprzedaż elektroniczna nie wymaga takich systemów. Ponadto innowacje w systemach handlu elektronicznego, takie jak usługi subskrypcji pudełek i zestawów posiłków, które oferują bezpośrednie dostawy specjalistycznej żywności do konsumenta w ramach tygodniowego lub miesięcznego modelu subskrypcji, będą miały dodatkowy, choć niewielki, wpływ na rynek opakowań gotowych do sprzedaży detalicznej.

W czasach, gdy handel elektroniczny staje się coraz ważniejszym elementem handlu detalicznego, tektura falista może przynieść znaczące korzyści. Wraz ze zmianami w łańcuchu dostaw i dystrybucji towarów pakowanych, pojawią się nowe wymagania dla opakowań z tektury falistej. To sprawia, że e-commerce jest jednym z wyróżniających się obszarów wzrostu według prognoz analityków.

Wysokiej jakości tekturę falistą, znajdziesz w hurtowni https://e-hurtownia-opakowan.pl/tektura-falista.html.