b3system.pl

b3system – biznes, internet, komputer, poradniki

Biznes

Jak zarządzać ludźmi?

Często w pracy bywa tak, że managerowie i kierownictwo wiecznie nie ma czasu w pracy, podczas gdy podwładni nie mają nic do roboty.

Warto pamiętać, że lepsze zarządzanie czasem nic nam nie da, jeżeli będziemy poświęcać go na niewłaściwe zadania.
Rozwiązywanie czyiś problemów, oraz wykonywanie obowiązków za podwładnych, tylko im szkodzi i uczy bezradności.

Opis problemu

Opis problemu, to pierwsza rzecz jaką pracownik musi wykonać. Pamiętajmy o tym, że jaka kultura, taka firma. W kulturze silnego charakteru pracownicy czują się chronieni przez lidera i kolegów, w kulturze słabego charakteru każdy boi się o własne stanowisko i pracuje w ciągłym stresie.

Warto pamiętać o tym, aby poinformować każdego pracownika przed działaniem, oraz podjąć działanie przed informacją. Istnieje wówczas gwarancja, że organizację stać na koszty popełnionych przez pracowników błędów.
Jeżeli błąd pracownika może spowodować duże koszty, zawsze prośmy pracownika, aby dał nam do zatwierdzenia proponowane działania w danej sprawie. Bez naszej zgody podwładni nie mogą wprowadzać danych działań w życie.

Oszczędność czasu

Kiedy pracownik podejmuje decyzję samodzielnie, zaczyna działać i informuje nas o tym po fakcie, daje nam to dużą oszczędność czasu i pozostawia inicjatywę po jego stronie.
W każdej pracy są zadania, na tyle nieskomplikowane i nie zagrażające naszej posadzie, aby powierzyć je w ręce zaufanego podwładnego.

Przydzielanie zadań pozwala zarządzać pojedynczymi ludźmi, natomiast delegowanie uprawnień, pozwala na zarządzanie większą liczbą osób. Dzięki temu nasza rola ogranicza się do okresowych kontroli, i odpowiadania na ewentualne trudności.

Pamiętajmy także o tym, aby chwalić swoich podwładnych za poprawnie wykonywane obowiązki, udzielajmy im wskazówek i wykrywajmy problemy na bieżąco.
Rezultat jest prosty, każdy pracownik uczy się w ten sposób kontrolowania własnych postępów, i zwiększania własnej efektywności.