b3system.pl

b3system – biznes, internet, komputer, poradniki

Biznes

Jak być produktywnym?

Około 80% bogactwa i dochodów jest tworzone i gromadzone przez około 20% ludzi, i to bez względu na dany kraj i okres.
Każde 80% wyników osiągamy poprzez 20% wysiłku i poświęconego czasu.
Lista ta jest długa i różnorodna, a proporcje mogą być wyostrzone, na przykład 90% wyników i 10% zaangażowania i czasu.

Wyeliminowanie przyczyn braku wydajności

Aby umieć skorzystać z tego schematu, musimy się zastanowić, które z tych 20% źródeł powoduje 80% naszych zmartwień i bolączek, oraz które z 20% źródeł przynosi nam 80% rezultatów i uszczęśliwia nas.

Celem jest wykrycie i wyeliminowanie przyczyn braku wydajności, oraz znalezienie własnych silnych stron, aby jeszcze bardziej je wzmocnić.
Jeżeli przykładowo chcielibyśmy nauczyć się języka niemieckiego to musimy wiedzieć, że około 80% tekstu i rozmów będziemy rozumieć znając zaledwie 20% najczęściej występujących słów.

Jeżeli pragniemy nauczyć się dowolnego języka obcego, skupmy się na tysiącu najczęściej używanych słówek, a osiągniemy najlepsze efekty.

Pamiętajmy, że 80% efektów osiągniemy przy 20% nakładzie

Jeśli chodzimy do szkoły lub na studia, to pamiętajmy aby zastosować daną metodę do dowolnych rzeczy. Nagrajmy siebie powtarzających konkretne daty i ważne informacje, po czym odsłuchujmy je w dowolnym miejscu i czasie w miarę możliwości.

Jeżeli prowadzimy własną firmę, to zapewne około 80% naszych zysków pochodzi od około 20% klientów. Zidentyfikujemy te 20% klientów i skupmy się na relacjach z nimi.

To samo tyczy się naszych zmartwień, zapewne 80% z nich tyczy się 20% poznanych osób. Wyeliminujmy spędzanie czasu w ich towarzystwie, a zniknie 80% naszych zmartwień. Skupmy się wówczas na tym, jakie osoby dają nam 80% szczęścia.

Pamiętajmy, że znacznie więcej osiągniemy znacznie mniejszym wysiłkiem koncentrując się po prostu na najważniejszych 20%.