b3system.pl

b3system – biznes, internet, komputer, poradniki

firmy programistyczne
Biznes Poradnik

Wyzwania stojące przed firmami programistycznymi

Firmy programistyczne rozwijają się bardzo dynamicznie. Rozwój ten nie jest zjawiskiem regionalnym, obejmującym wyłącznie kraje wysoko rozwinięte. Można go zaobserwować na całym świecie. jest to w oczywisty sposób związane z rozwojem technologicznym, aplikacjami mobilnymi, rzeczywistością rozszerzoną i innymi nowinkami z obszaru IT.

Ale rozwój firm programistycznych może zostać zahamowany. Przed software house-ami stoją bowiem bardzo poważne wyzwania. Przyjrzyjmy się najważniejszym z nich.

Niedobór pracowników

Brak wykwalifikowanych pracowników to największe wyzwanie stojące przed firmami programistycznymi na całym świecie. Liczba nieobsadzonych etatów liczona jest w milionach i nic nie wskazuje na to, żeby sytuacja miała się w najbliższych latach poprawić. Wręcz przeciwnie spodziewany jest dalszy wzrost przewagi popytu nad podażą. Nie pomaga nawet masowy import programistów z krajów słabiej rozwiniętych. Np. z Indii lub krajów Europy wschodniej.

Przewaga popytu na programistów nad podażą wiąże się także ze wzrostem kosztów firm programistycznych. Chcą przyciągać i utrzymywać utalentowanych pracowników muszą one oferować coraz wyższe wynagrodzenia. A to z kolei powoduje obniżanie marż. Nie sposób bowiem stale podnosić ceny swoich produktów lub renegocjować długoterminowe kontrakty. Koszty dla software house-ów generuje także rozwijanie pracowników. Firmy z branży stawiają coraz częściej na pracowników o mniejszym doświadczeniu lub kwalifikacjach i same starają się ich rozwijać. To oczywiście kosztuje. I pieniądze i czas.

Saas kontra produkty z software house

Drugim poważnym zagrożeniem dla firm typu software house oferujących aplikacje dedykowane jest dynamiczny rozwój rynku oprogramowania dystrybuowanego w formule SaaS. Coraz więcej firm korzysta z gotowych systemów i dostosowuje swój model biznesowy i operacje do możliwości oprogramowania.

Dzieje się tak głównie z powodu kosztów. Wprawdzie oprogramowanie gotowe nie daje takich możliwości jak systemy dedykowane, ale jest wielokrotnie tańsze. A to dla wielu przedsiębiorców, szczególnie tych którzy w biznesie stawiają pierwsze kroki, jest ogromną zaletą.

Niski kod kontra produkty z software house

Ważnym trendem na rynku oprogramowania jest rozwój platform typu “low-code”. Umożliwiają one składanie końcowych produktów z dostępnych elementów w sposób niezwykle intuicyjny. W związku z czym programowanie przestaje być zarezerwowane wyłącznie dla pracowników działów IT, a jest dostępne praktycznie dla każdego. 

Przewiduje się, że platformy typu “low-code” będą nadal dynamicznie się rozwijać, co w oczywisty sposób zagraża firmom programistycznym zmniejszając zapotrzebowanie na ich produkty. Wzrost  rynku “niskiego kodu” jest dwucyfrowy. Co jest dowodem na rosnącą popularność takich rozwiązań. Przewiduje się, że wraz z rozwojem technologicznym platformy “low-code” będą zapewniać jeszcze więcej możliwości i będą jeszcze bardziej intuicyjne. A wszystko to przy zachowaniu przewagi cenowej nad produktami firm programistycznych.